• Har du valgt den rigtige anmeldelsestype?
    Der er 2 anmeldelsestyper, at du kan vælge imellem

    Faglige aktiviteter: Arrangementer, hvor en lægemiddelvirksomhed 1) er arrangør eller medarrangør, og arrangementet helt eller delvist er rettet mod danske sundhedspersoner, 2) uden at være arrangør eller medarrangør, yder økonomisk(sponsor)støtte til et såkaldt 3.parts arrangement, der helt eller delvist er rettet mod danske sundhedspersoner eller til danske sundhedspersoners deltagelse i samme eller 3) de tilfælde, hvor lægemiddelvirksomheden køber en udstillingsstand på en kongres i Danmark

    Reklamemateriale: Alle former for trykt reklame-materiale om lægemidler målrettet sundhedspersoner på det danske marked.Dette kan være trykte annoncer, pjecer, handouts, el.lign.Elektroniske tekster sidestilles med trykte tekster.Tekster på hjemmesider er således at sidestille med trykt reklame.

    Du kan læse mere om de forskellige anmeldelsestyper under FAQ